Wat is een huurprijsherziening?

Op basis van artikel 7:303 van het Burgerlijk Wetboek is het mogelijk voor een huurder en een verhuurder om een huurprijsherziening aan te vragen. Na de eerste huurperiode of vijf jaar na de laatste huurprijsaanpassing kan men op ieder moment de huidige huurprijs laten toetsen aan de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten in de omgeving en zo nodig de huurprijs daarop aanpassen.


De praktijk

In de praktijk blijkt dat marktpartijen vaak onvoldoende kennis hebben van een huurprijsherziening wat kan leiden tot verstoorde huurder-verhuurder relaties en vervelende discussies. Terwijl huurder en verhuurder juist een gezamenlijk belang hebben: het behoud van gezonde, levendige en aantrekkelijke winkelstraten met een divers winkelaanbod en de nodige horeca.


Deskundigenrapport

Een goed deskundigenrapport helpt partijen objectief inzicht in elkaars standpunt te krijgen. De kern van de dienstverlening van 303 RETAIL is om als verbinder tussen huurder en verhuurder de huurprijs in minnelijk overleg af te stemmen zodat een gerechtelijke procedure achterwege kan blijven.